ADAP
Přejít na: Obsah | Pravé menu | Hlavní menu | Patička

Kalkulace ceny

Cenu za stavební práce kalkulujeme na základě obhlídky místa stavby, projektové dokumentace a  konzultace s investorem.

Ke stanovení ceny využíváme program KROS, jehož tvůrcem a správcem je Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví Praha. Tento tvůrce je uznáván celou státní a odbornou veřejností a tvoří tak svou dominanci na Českém stavebním trhu.

Takto tvořená kalkulace zajistí, že ceny stavebních prací odpovídají průměrným cenám České Republiky v daném období.